fbpx

Viac skúseností a výsledkov, väčšia flexibilita spolupráce a menej nákladov na vytvorenie a udržanie pracovného miesta. Aj takto by sme mohli v skratke zhrnúť hlavné výhody a dôvody, prečo zveriť marketing a komunikáciu do rúk externej firmy. Vo svete zabehnutá vec, ktorá sa v našich podmienkach udomácňuje o niečo pomalšie. Nedostatok dostupnej kvalifikovanej pracovnej sily však núti firmy k podchyteniu tohto trendu. Namiesto riešenia niektorých služieb „in-house“ sa neboja osloviť živnostníkov či firmy na spoluprácu aj mimo pracovného pomeru. A veru, robia dobre!

Marketing a komunikácia v rukách odborníkov

Rastúce nároky na získanie a udržanie si priazne zákazníkov robia z marketingu a komunikácie náročnú oblasť, v ktorej je potrebné citlivo vnímať spotrebiteľské správanie s cieľom dosahovania stanovených výsledkov. Do toho všetkého vstupujú nové technológie či nástroje, a to, čo platilo ešte včera, dnes platiť nemusí. Preto držať krok s požiadavkami trhu je pre mnohé spoločnosti jednoduchšie práve prostredníctvom outsourcingu služieb, ktoré poskytujú organizáciám aj tieto benefity.

Dokážete sa vymaniť zo zabehnutých koľají a inováciám dať zelenú

Každý z nás sa v dôsledku rutinne vykonávaných činností občas zasekneme v zabehnutých koľajach. Z dôvodu pohodlnosti a úspory času nič nemeníme. Ako sme však spomenuli, marketing je jednou z oblastí, kde sa nám môže takýto prístup vypomstiť. Práve outsourcing ponúka vynikajúci spôsob, ako sa vymaniť zo stereotypu a nechať sa inšpirovať novými možnosťami. Externisti pracujúci pre klientov z rôznych oblastí mávajú často nový pohľad na vaše podnikanie a vedia vám ponúknuť svoje inovatívne nápady.

marketing-pr-inspiracia-inovacia-inovativnost-napady-komunikacia-spolupraca

Nemusíte riešiť dovolenky svojich zamestnancov

Zákonom stanovený nárok na pracovné voľno, rodičovské povinnosti či zotavenie sa dokážu neraz spraviť firme škrt cez rozpočet. Hoci ide o nevyhnutnú súčasť vyváženého pracovného života, môžu byť spúšťačom stresu manažérov a členov tímu, ktorí musia nahradiť neprítomného kolegu. Pri outsourcingu však nemusíte riešiť neprítomnosť zamestnanca či prekážky v práci, ktoré môžu súvisieť hoci aj s karanténnymi opatreniami. Dlhodobá externá spolupráca vám, naopak, garantuje, že nastavený komunikačný plán vám outsourcujúca firma spoľahlivo zabezpečí za každých okolností a váš marketing si nevezme v priebehu roka voľno.

Znížite si režijné náklady

Marketingové oddelenia firiem sa neraz ocitnú v situácii, kedy potrebujú zmeniť či pridať nejakú aktivitu. Tá si však vyžaduje isté zručnosti, ktoré môžu zamestnanci získať prostredníctvom školení. Firmy si však nemôžu vždy dovoliť uvoľniť zamestnanca z pracovného procesu, prípadne im to neumožňuje stanovený rozpočet. Externou spoluprácou tak získate kvalifikovanú pracovnú silu s potrebnými zručnosťami, a to bez vedľajších režijných nákladov.

A čo v prípade, že sa vo vašej krajine či v štáte, v ktorom sídli váš hlavný odberateľ, vyhlási mimoriadna situácia? Nemožnosť vykonávať podnikateľskú činnosť vás nezbavuje povinnosti postarať sa o vašich zamestnancov. V prípade externej spolupráce vám v čase, kedy je vaša produkcia pozastavená, takéto výdavky nehrozia. Spoluprácu znova obnovíte, keď sa situácia upokojí a váš biznis sa dostane do zabehnutých koľají.

analyza-efektivita-produktivita-naklady-vyhody-benefity-marketing-pr-komunikacia

Odbremeníte sa a zvýšite efektivitu svojich činností

Nekonečný zoznam úloh či nedostatok času zvyšujú psychickú záťaž, ktorá môže neraz viesť až k vyhoreniu vašich zamestnancov či hľadaniu nových pracovných príležitostí. Hoci sa vám zdá, že ste dostatočne schopní samostatne alebo s pomocou tímu všetko zvládnuť, opak je pravdou. Svedčia o tom mnohé príklady z bežnej praxe. Outsourcing marketingových a komunikačných aktivít zvýši efektivitu vašich činností a zabezpečí, že všetky potrebné úkony sa vykonajú načas.

Dosiahnete želané výsledky

Majitelia firiem a riaditelia spoločností sa popri dobrom pocite zo spolupráce budú zameriavať predovšetkým na dosiahnuté výsledky. Renomovaní poskytovatelia služieb sa tak budú snažiť o to viac, že sa neopierajú o istotu trvalého pracovného pomeru, v ktorom sú prehliadnuteľné i menšie prehrešky. Vďaka odbornosti a schopnosti byť vašou vysunutou rukou sa tak externí dodávatelia budú snažiť pri poskytovaní svojich služieb vám vyhovieť a marketing povýšiť na synonymum dosahovania stanovených cieľov i zviditeľnenia vašej značky.

spolupraca-spokojnost-uspech-vysledky-outsourcing-externa-firma-marketing-pr-komunikacia

Externá spolupráca a kooperácia na diaľku nie sú v 21. storočí ničím nezvyčajným. O ich benefitoch sa už presvedčilo množstvo menších i väčších spoločností, s ktorými dlhodobo spolupracujeme. Pridajte sa k našim spokojným klientom a neváhajte nás osloviť s vašimi jedinečnými požiadavkami.

SlovakiaEnglish